December 23rd, 2005

makenenas

Su artėjančiom!

Norėčiau pasveikinti visus savo draugus, artimuosius, pažįstamus ir nepažįstamus su artėjančiom šventėm.
Ačiū už viską - už gerus norus, už patarimus, už dovanas, už mintis, už jausmus, už palaikymą ir ranką ant peties. Metai buvo puikūs! Daug išmokau, dar daugiau supratau ir ruošiuos išmokti.
Teužpildo ir Jūsų širdis bei sielas tokia vidinė dvasios ramybė, kokią aš dabar jaučiu. Paspauskime vienas kitam ranką, nusišypsokime ir draugiškai mirktelėkime akim. Sėkmės ir laimės.
Sveikinu su Šventom Kalėdom, su Naujaisiais metais ir linkiu visiems didelio storo Dovanų Senio.
Su artėjančiom šventėm!
  • Current Mood
    calm calm